Instrumente pentru monitorizarea activităților de învățare prin cooperare:

 • Jurnalele profesionale, zilnice sau săptămînare, ale cadrelor didactice, care consemnează schimbările introduse în clasă, reacțiile elevilor, efecele pozitive/ negative, reflecțiile asupra propriei practici;
 • Jurnale ale copiilor – viața cotidiană în clasă, în care sunt menționate evenimente, întîmplări din viața clasei sau din viața personală, familială;
 • Produse ale copiilor: compuneri, desene, colaje, cărți ale clasei, albume;
 • Observații asupra comportamentului copiilor și comportamentului în grupurile coopertive.
 • Interviuri cu copiii;
 • Chestionare adresate copiilor pentru a identifica elemente ce țin de: cultura clasei, percepțiile elevilor asupra cadrelor didactice, asupra școlii;
 • Fotografii, înregistrări audio-video.

Recomandări:

Cînd observați grupuri de învățare:

 • Monitorizați grupul cînd lucrează, cu cît sunt mai concrete datele înregistrate, cu atît sunt mai folositoare atît pentru dumneavoastră, cît și pentru copii.
 • Încercați să nu înregistrați prea multe comportamente în același timp. Alegeți 2- 4 comportamente pentru a face primele observații. Pe măsură ce vă exersați, o să vă fe ușor să observați toate comportamentele în același timp.
 • Uneori puteți folosi o listă de întrebări în completarea unei grile sistematice de observare.
 • Concetrați-vă asupra comportamentelor pozitive. Acestea pot fi lăudate cînd apar sau discutate dacă lipsesc.
 • Detaliați observațiile referitoare la comportamente pozitive, pe care le puteți folosi ca exemple în discuțiile cu elevii sau părinții acestora.
 • După ce elevii s-au obișnuit să muncească împreună și să învețe cooperînd, învățați-i să devină observatori. Sigur sarcinile depind de vîrsta elevului, dar chiar și în cazul elevilor foarte mici, observatorul poate răspunde la întrebarea: Cine a vorbit în grup?
Advertisements