Monitorizare și evaluare a activității de îvățare prin cooperare

Deoarece principalul obieciv este ca, prin stimularea cooperării, rezultatele la învățătură ale elevilor să se amelioreze și participarea lor la activitățilr școlare și extrașcolare să crească, principalele aspecte pe care le urmărim sunt:

  • Aspecte instrucționale (relația dintre organizarea instruirii și formele de lucru: în perechi, în grupuri mici) – Cum au reacționat copii? Care au fost/ sunt principalele dificultăți cu care vă contruntați? Cum reacționau elevii? A crescut motivația pentru învățare și participarea elevilor la activitățile școlare?

 

  • Aspecte interacționale (Elev- elev, elevi- cadru didactic) – S-a produs vreo ameliorare a comuncării, sunt mai relaxați copiii? S-a redus numărul conflictelor dintre elevi? S-a amplificat empatia la nivelul grupului și, implicit, intercunoașterea și valorizarea diversității?

 

  • Relația dintre autonomia elevilor, autoritatea cadrului didadctic – Ce inițiative au copiii? Cum contribuie la viața clasei? Ce idee noi au? Relația dintre elevi și dumneavoastră s-a schimbat? În ce sens? Care sunt încă principalele surse de tensiune?

 

  • Conținuturile învățării – Ce conținuturi noi ați introdus și care au fost sursele? Ați făcut apel la părinții elevilor sau la membri ai comunității ca resurse pentru învățarea în clasă/ școală? Cum ați realizat abordarea interdisciplinară a unor teme, studiile tematice, exploatarea inteligențelor multiple și a stilurilor diferite de învățare ale elevilor?

 

  • Climatul clasei: – Ce modificări de atmosferă a clasei ați înregistrat? Copiii se simt bine în clasă, sunt mîndri de ceea ce realizează în clasă/ școală?

 

  • Reflecțiile altor cadre didactice, ale copiilor față de toate aceste aspecte: – Ce spun colegii care au asistat la activități desfășurate prin aplicarea metodelor de învățare prin cooperare? Ați reușit să îi convingeți pe colegi (prin asistențe la lecții sau stagii de formare) să aplice asemenea metode pentru ameliorarea rezultatelor școlare și pentru asigurarea participării elevilor?

 

  • Gradul de participare a elevilor din grupuri de risc social și performanțelor lor școlare: – Ați remarcat ameliorări – prin evaluări parțiale periodice ale rezultatelor școlare înregistrate de elevi – o dată cu introducerea schimbărilor ce vizează nu doar cooperarea și participarea elevilor, ci și ameliorarea procesului de învățare?
Advertisements