Metoda STAD

Etape:

  1. Predare
  2. Studiu în echipă
  3. Testare individuală
  4. Clasament și recunoașterea meritelor și rezultatelor echipelor

Metoda se poate aplica elevilor de vîrste variate, de la 7 – 8 ani pînă la adulți. STAD presupune respectarea următoarelor etape și condiții:

  • Cadrul didactic prezintă/ predă un subiect/ temă.
  • Elevii, grupați cîte 4 sau 5, studiază tema stabilită de către cadrul didactic, citind materialele care le sunt puse la dispoziție discutînd și ascultîndu-se reciproc pînă cînd toți își însușesc informațiile respective .
  • Grupurile de elevi sunt formate din elevi ”de nivel înalt”, ”mediu” și ”slab” din punctul de vedere al performanțelor școlare. În cadrul grupelor, elevii se ajută reciproc, analizînd concepele, adresîndu-și întrebări, rezolvînd probleme, comparîndu-și răspunsurile.
  • După încheierea învățării în grup, elevii sunt evaluați individual, prin teste sau examinări orale.
  • După prima săptămînă, în timpul căreia este obținut un punctaj pentru echipă, sunt calculate scoruri medii pentru fiecare elev. Pentru a testa însușirea cunoștințelor, cadrul didactic aplică teste individuale.
  • Important este că scorul echipei se calculează apreciindu-se progresul fiecărui copil prin rapoarte la performanțele sale anterioare. Evaluîndu-și astfel, chiar și elevii ”slabi” au o contribuție la cîștigarea de puncte pentru grupul din care fac parte. De exemplu, un elev care a înregistrat în prima săptămînă un scor de 80, iar în săptămîna următoare obține 90 de puncte, va contribui la scorul general al grupului din care face parte cu 10 puncte, pentru acea săptămînî. Elevii se corectează recproc.

În mod frecvent, STAD se aplică cel mai bine atunci cînd elevii au fost implicați în discuții, activități cu întreaga clasă și cadrul didactic urmărește să consolideze și să aprofundeze anumite concepte sau deprinderi prin activități cu grupe mici.

De exemplu, după ce a fost abordată o temă dedicată dezvoltării vocabularului, cadrul didactic îi poate solicita pe elevi să lucreze în grupuri STAD pentru a găsi sinonime, sau antonime, să formuleze propoziții sau fraze, să identifice în manual cuvinte sau fraze referitoare la elemente de vocabular pe care tocmai  le-au învățat, cu întreaga clasă.

Advertisements