Ștefan cel Mare, domnitor legendar!

PROIECT DIDACTIC

 

DATA:

CLASA: a IV-a

DISCIPLINA: Istorie

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Fapte și personalități istorice

SUBIECTUL: Ștefan cel Mare, domnitorul legendar

TIPUL LECŢIEI: predarea- învățarea cunoștințelor

SUBCOMPETENȚE: descrierea datelor și evenimentelor elementare din istoria românilor

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

Cognitive:

O.1 să  localizeze  în timp şi spaţiu evenimentele istorice din  Moldova în vremea lui Ştefan cel Mare;.

O.2 să utilizeze informaţii din surse istorice pentru prezentarea personalităţii lui Ştefan cel Mare;

O.3 să stabilească importanţa domniei lui Ştefan cel Mare;

O.4 să localizeze pe hartă locul de desfăşurare al unor bătălii;

Afective:

O.5 să participe cu interes la toate activităţile echipei.

Psiho- motorii:

O.6 să coopereze în vederea rezolvării sarcinilor.

STRATEGII DIDACTICE:

  • Metode şi procedee: învăţarea prin descoperire, conversaţia, comparaţia, povestirea, explicaţia, problematizarea
  • Mijloace de învăţământ: portretul lui Ştefan cel Mare, hărţi istorice, imagini în Power Point, fişe de lucru,
  • Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe

Inspirație: didactic.ro 🙂

proiect didactic

Prezentare ppt stefan cel mare

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s