cosmos_by_nondani-d5o6v9b

Nu căuta să-L vezi pe Creatorul

Scrutînd cosmosul cu telescopul,

Că n-ai să-L poți vedea nicicînd,

Oricît de bun ți-ar fi norocul!

 

Nu căuta să-L vezi pe Dumnezeu

Mișcîndu-se pe boltă printre astre,

Căci El este total ascuns

Privirilor tehnicii noastre!

 

Nu căuta să-L vezi pe Dumnezeu

Cu ochii slabi, materiali,

Uită-te să-L vezi mai bine

Cu ochii tăi spirituali!

 

Nu căuta pe Domnul între idoli și icoane

Făcute de mîine omenești,

Că nicicînd n-ai să-L găsești!

Caută-Ș mai degrabă-n zîmbetele copiilor

Și în florile cîmpiilor!

 

Caută-L în mijlocul furtunii

Și-o să ți-S-arate acolo

Puterea Suprarațiunii!

 

Caută-L în briza cald-a verii,

Și-ai să-L simți la orice pas,

Adierea mîngîierii!

 

Nu căuta să-L vezi pe Isus

Într-o tavernă-ntunecoasă

Ce vedere ți-o orbește,

Nici într-un club cu muzică stridentă,

Ce urechea ți-o surzește!

 

Dute-n Casa Lui cu sfinții

Și-ai s-auzi cum îți vorbește,

Și-ai să vezi cum te iubește!

 

Caută-L în viața oamenilor mîntuiți,

Și-ai să vezi că El e-n ei

Și îi face fericiți!

 

Roagă-te și citește Sfînta Scriptură!

Acolo Îl vei afla

Ș iertare îți va da,

De-L primești în viața ta.

 

Advertisements