Disciplina opţională

“ABC – ul comportării civilizate”

L/T „Ştefan cel Mare” Bravicea

Învăţător: Goncear Daniela

Clasa a IV-a

34 ore – anual

1 oră – săptămînal

Arii curriculare implicate:

  • Limbă şi comunicare
  • Educaţia socio-umană

 

Competenţe specifice:

  1. Aplicarea normelor din sfera valorilor umane în stabilirea relaţiilor interpersonale pozitive;
  2. Formarea atitudinilor, achiziţionarea cunoştinţelor şi abilităţilor interpersonale;
  3. Exersarea abilităţilor sociale al unui stil de viaţă de calitate;
  4. Participarea în luarea deciziilor şi la rezolvarea problemelor comunităţii;
  5. Dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de sine ca persoană unică şi valoroasă.

 

Modulul I: Uneori mi se întîmplă situaţii imprevizibile

Modulul II: Faptele determină atitudinea

Modulul III: Uneori nu mă port frumos cu alţii

Modulul IV: Uneori gura îmi provoacă necazuri

Modulul V: Uneori mă gîndesc doar la mine

Modulul VI: Banii în viaţa omului

Modulul VII: Cum corectez un comportament nepotrivit

disciplina opţională

Advertisements