Proiect didactic
Profesor: Goncear Daniela
Disciplina: Dirigenţie
Clasa: a IV-a ”B”
Subiectul lecţiei: D. Matcovschi – Poetul care învață pe fiecare să-și iubească Țara.
Tipul lecţiei: mixtă
Subcompetență: formularea judecăţilor de valoare privind responsabilităţile ce le revin, în calitate de cetăţeni ai Republicii Moldova, pentru perpetuarea patrimoniului cultural şi material al ţării;

Obiective operaţionale:
O1 – să alcătuiască cîmpul lexical al cuvîntului Moldova;
O2 – să aprecieze personalitățile marcante ale țării;
O3 – să distingă valori esențiale ale vieții în textul citit;
O4 – să argumenteze prin ce fapte dovedim patriotismul;
O5 – să perpetueze efortul scriitorului pentru asigurarea independenței, libertății și unității patriei.

Strategii didactice: audiția, conversația, asalt de idei, prezentare ppt, lectura, explicația, lectura pe roluri, harta poeziei, problematizarea, exercițiul.

Resurse educaţionale: portretul scriitorului, calculator, proiector,prezentare ppt, înregistrare audio, texte literare, fișe pentru activitatea independentă.

 

Desfășurarea proiectului: proiect didactic dir 1 sep

Anexe: fisa 2 ,  fișa , portret , dumitru_matcovshi

Advertisements