COMPETENŢELE SPECIFICE DISCIPLINEI

 

  • Identificarea şi utilizarea conceptelor matematice şi a limbajului matematic în situaţii diverse.
  • Aplicarea operaţiilor aritmetice şi a proprietăţilor acestora în contexte variate.
  • Rezolvarea şi formularea de probleme, utilizînd achiziţiile matematice.
  • Explorarea/investigarea unor situaţii-problemă reale sau modelate, integrînd achiziţiile matematice şi cele din alte domenii.

 

matem cl 4

Advertisements