Subcompetenţe

 

Exemple de activităţi de învăţare şi evaluare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Însuşirea şi recunoaşterea termenilor istorici de bază din istoria românilor.

Descrierea datelor şi evenimentelor elementare din istoria românilor.

 

Orientarea în spaţiul istoric, utilizînd hărţi istorice simple.

 

 

Caracterizarea personalităţilor remarcabile din istoria spaţiului românesc, localităţii.

Prezentarea rezultatelor unor modificări în modul de viaţă al oamenilor din localitatea natală.

Selectarea diferitelor tipuri de informaţii despre un eveniment istoric din două surse diferite.

Valorificarea surselor istorice orale.

  •  Exerciţii de descriere a activităţii omului în istorie, utilizînd termenii “mai vechi”, “mai nou” (de exemplu: ocupaţii, unelte, locuinţe, obiceiuri);
  •  exerciţii de însuşire şi alcătuire a unor segmente de axă cronologică pe care vor plasa evenimente din trecutul familiei, comunităţii, ţării etc.;
  •  exerciţii de citire şi utilizare a hărţilor istorice, pentru a demonstra ataşarea omului de diferite locuri, în special, fapte şi evenimente din istoria localităţii natale;
  •  exerciţii de alcătuirea a portretului unei personalităţi istorice (prin povestire, vers, comunicare, desen);
  •  alcătuirea unui desen despre schimbările intervenite în viaţa proprie şi a membrilor familiei, localităţi;
  •  utilizarea literaturii suplimentare (dicţionare şi enciclopedii pentru copii) în descrierea vieţii cotidiene a oamenilor din diverse epoci istorice;
  •  realizarea unui interviu/reportaj cu oamenii care au participat la evenimentele istorice din localitate.
 

 

Proiectarea anuala:

istorie cl 4

Advertisements