Sunt un copac pe-o Stâncă întărită
Și falnic îmi înalț coroana-n sus
Spre bolta cea imensă și-nsorită
Să mă cuprindă-n brațe-al meu Isus.

Un boț de lut sunt, frământat de Domnul
Și modelat de sfântă mâna Lui
Să nu mă prindă niciodată somnul
Stăpânitor pe mintea omului.

Sunt pumnul de țărână adunată,
Făcută după chip de Dumnezeu
De mâna Domnului și modelată
Prin milă și prin Duhul Sfânt al Său.

Sunt simplu om pe-acest pământ străin
În așteptarea Patriei Cerești,
Aștept să plec spre Cerul Tău senin,
Să Te-ntâlnesc acolo unde ești.

AMIN!

Puchea Dorel

Advertisements