Notite de curs

Dreptul civil. Teoria generala a obligatiilor.

 

Notiunea obligatiei civile

In sens larg este raportul juridic unde creditorul este in drept sa pretinda de la debitor executarea unei prestatii ce poate consta in a da, a face sau a nu face ceva, de regula sub sanctiunea constringerii de stat. In sens restrins  desemneaza numai latura pasiva a raportului juridic, adica indatorirea debitorului de a executa prestatia promisa creditorului. In sens tehnic:  inscris constatator al unui raport de creanta, cum ar fi cazul obligatiilor emise de societatile pe actiuni.

Elementele raportului juridic obligational

Subiectii– personae fizice, juridice, statul si unitatile administrative-teritoriale.

1-creditorul- subiect activ al obligatiei;

2-debitorul- subiect pasiv al obligatiei, ce datoreaza o prestatie.

Obiectul

1-a da- indatorirea debitorului de a constitui sau transmite un drept real.

2- a face- indatorirea debitorului de a efectua o lucrare, un serviciu sau o alta prestatie care nu se incadreaza in prestatia de a da.

3-a nu face- conduita negativa a debitorului de a se abtine in a face ceva ceea ce ar fi putut face, daca nu s-ar fi obligat fata de creditor.

Continutul – dreptul creditorului de a pretinde de la debitor indeplinirea prestatiei care o datoreaza si indatorirea debitorului de a executa prestatia.

Clasificarea obligatiilor

Dupa obiect

1-prima clasificarea din dreptul privat roman : Obligatia de  a da, obligatia de a face, obligatia de a nu face (de ex. transportul de persoane);

2-a doua clasificare:  Obligatii de rezultat, obligatii de mijloace( contractele de asistenta juridica).

Dupa  opozabilitate

1-obisnuite (din contracte, delicte);

2-reale (sunt ca si un accesoriu al unui drept real);

3-opozabile tertilor(sunt strans legate de posesiunea unui lucru)

Dupa izvor:

1- fapte juridice: a-fapte juridice licite, b- ilicite;

2- acte juridice: a–unilaterale, b-contracte;

Dupa sanctiune:

1-obligatiile civile sau perfecte: obligatii a caror executare este garantata prin mijloace juridice ofensive, pe care creditorul le poate utiliza cu concursul fortei de constrangere a statului in scopul realizarii dreptului sau de creanta, atunci cand debitorul nu executa voluntara prestatia datorata.

2-obligatii naturale sau imperfecte:

a-obligatii civile degenerate- care si-au pierdut prin prescriptie extinctiva dreptul la actiune cu care erau initial inzestrate.

b-obligatiile civile avortate- obligatii ce s-au nascut de la bun inceput fara a fi insotite de dreptul la actiune in justitie.

Advertisements