Notite de curs

Dreptul civil. teoria generala a obligatiilor

Contractul acordul de vointa realizat intre doua sau mai multe persoane prin care se stabilesc, se modifica sau se sting raporturi juridice.

Conditiile de valabilitate a contractului:

1. Consintamint.  Viciile de consintamint: -eroarea, -dolul, – violenta, – leziunea.

2. Capacitatea: – capacitatea deplina, -capacitatea speciala, -capacitatea limitata, -lipsa capacitatii;

3. Obiect: -sa existe, – sa fie in circuitul civil, -sa fie posibil, -sa fie determinabil sau deterinat, – sa fie licit si moral.

4.Cauza – sa existe, -sa fie reala, -sa fie licita.

Interpretarea contractului este operatia logico-juridica prin care se determina continutul concret al contractului, existenta, sensul si intinderea exacta a obligatiilor contractuale, prin cercetarea manifestarii de vointa a partilor in corelatie cu vointa lor intense.

Reguli de interpretare:

-este dominata de principiul bunei-credinte(ceea ce s-a convenit trebuie sa se execute intocmai, onest, loial fara dol sau frauda);

– se face dupa intentia comuna a partilor, fara a se limita la sensul literal al termenilor utilizati(sa se faca pornind de la vointa reala a partilor);

– se face pornind de la consideratia ca aceasta produce nu  numai  efecte stipulate expres de parti, dar si efecte care conform naturii contractului rezulta din lege, din uzante sau din principiul echitatii;

–clauzele contractuale se interpreteaza in contectul intregului contract. Clauzele oricarui contract alcatuiesc un intreg;

– clauzele contractului se interpreteaza in sensul in care pot produce efecte, dar nu in sensul in care nu ar produce nici un efect, deoarece nu se poate concepe ca partile au stipulat o clauza, fara a fi urmarit sa produca efecte;

–termenii polisemantici se intepreteaza in sensul care corespunde mai mult naturii contractului;

–daca partile includ in contract un ex. pentru facilitate intelegerii unor caluze, intinderea  obligatiei nu se limiteaza la exemplul dat. Clauzele contractului se refera numai la obiectul contractului, oricat de generali ar fi termenii folositi in el. Neclaritatile din conditiile contractuale standard se intepreteaza in defavoarea partilor care le-a formulat. In caz de dubiu, contractul se interpreteaza in favoarea celui care a contractat obligatia si in defavoarea celui care a stipulat-o. in toate cazurile, contractual se interpreteaza in favoarea aderentului sau a consumatorului.

Advertisements