Notite de curs

Dreptul administrativ

6. Normele de drept administrativ:

a) Definiţi noţiunea normei de drept administrativ şi enumeraţi trăsăturile ei caracteristice.

Norma de drept administrativ este definita ca o regula de comportare ce reglementeaza raporturile sociale ce apar intre autoritatile administrative in realizarea sarcinilor puterii executive in stat , precum si raporturile dintre aceste organe si particulari.

Trasaturi:

-normele sunt variate,

-au ca scop asigurarea realizarii menacismului puterii executive,

-asigura organizarea si functionarea intregului sistem al administratii  publice,

-au ca scop stabilirea si asigurarea unui regim trainic al legalitatii si disciplinei in cadrul raporturilor sociale,

-nu reglementeaza relatiile dintre particulari, contin manifestari de vointa obligatorii ale autoritatii publice sau reprezentatul acesteia,

-au un grad diferit de generalitate.

b) Determinaţi structura şi categoriile (clasificarea) normelor de drept administrativ.

Normele au o structura logico-juridica si o structura tehnico-juridica.

Din punct de vedere al structurii logico-juridice, normele au trei parti: ipoteza, dispozitia si sanctiunea. Ipoteza este partea normei de drept administrativ ce cuprinde imprejurarile si conditiile in care se aplica aceasta, precum si subiectii la care se refera. Ea poate fi absolut determinata sau relativ determinata. Dispozitia cuprinde fondul sau continutul reglementarii. Este o prescriptiva interdictie sau permisiune. Sanctiunea reprezinta consecintele juridice ale nerespectarii normei si presupune aplicarea masurilor de influenta disciplinara, materiala sau contraventionala. Ele pot fi determinate, relative determinate, alternative sau cumulative.

Structura tehnico-juridica a normelor de drept administrative are in vedere modul de formulare a normelor. Din acest punct de vedere, normele de drept administrativ se exprima  in articole cu subdiviziunile lor denumite aliniate precum si gruparea articolelor in sectiuni, capitole, titluri, parti intr-o anumita ordine logica.

Normele se clasifica in mai multe categorii conform anumitor criterii.

Dupa obiectul reglementarii sunt: – norme materiale, -norme procedurale.

Dupa sfera de cuprindere sunt: –norme generale, -norme speciale, -norme exceptionale.

Dupa continutul juridic al normelor de drept administrativ sunt: –norme obligatiuni, -norme interziceri, -norme permisive, care la randul lor sunt de stimulare si de recomandare.

c) Estimaţi asemănarea şi deosebirea normelor de drept administrativ în raport cu alte norme drept.

Asemanari: regula de conduita generala si impresonala, exprima vointa de stat, respectarea ei este obligatorie, garantata de forta corectiva de stat. Caracter general, obligatoriu, imperativ. Structura: ipoteza, dispozitie, sanctiune. Structura tehnico-juridica.

Advertisements