Notite de curs

dreptul administrativ

7. Raportul juridic administrativ:

a) Definiţi noţiunea raportului juridic administrativ şi enumeraţi trăsăturile lui caracteristice.

Raportul juridic administrativ este o relatie sociala de administrare reglementata de normele dreptului administrativ, in cadrul careia partile apar ca purtatori de drepturi si obligatii stabilite si garantate de normele respective.

Trasaturi:

-cel putin unul dintre subiecti este o autoritate

-obiectul raportului juridic este determinat de domeniul activitatii autotitatilor administrative,

-raportul juridic apare, se modifica sau inceteaza pe baza unei manifestari unilaterale de vointa,

-pot aparea, modifica sau inceta si din producerea unor evenimente,

-incalcarea obligatiunilor atrage angajarea raspunderii disciplinare materiale sau contraventionale.

-conflictele juridice aparute pot fi solutionate pe cale administrativa daca legea nu prevede acea judiciara.

 

b) Determinaţi elementele (structura) şi categoriile (clasificarea) raporturilor juridice administrative.

Elemente:

– subiect (sunt cel putin doua persoane, unul este titularul de drepturi subiective iar unul titular de obligatii. Uneori ambii subiecti sunt titular atat de drepturi cat si de obligatii. Unul dintre subiecti detine putere publica. Al doilea poate fi un organ al administratiei publice sau o persoana fizica sau juridica.)

– obiect (actiunea sau conduita subiectilor, anumite valori material sau personale nepatrinoniale. Este determinat de sfera relatiilor sociale reglementate).

-continut (il formeaza totalitatea drepturilor si obligatiilor pentru o viata decent ce le revin subiectilor)

Raporturile juridice adm pot fi clasificate dupa statutul juridic al subiectilor participant. Astfel sunt:

1-raporturi juridice administrative in care ambii sunt autoritati ale adm publice. Sunt doua situatii:

-cei doi sunt plasati pe locuri diferite in ierarhia autoritatilor administrative (raport de subordonare).

–cei doi sunt plasati pe acelasi loc (raport de colaborare).

2-raporturi juridice administrative in care un subiect este autoritate publica si cel de al doilea este un particular adica o persoana fizica sau juridica.

c) Decideţi asupra specificului raporturilor juridice administrative în raport cu alte relaţii juridice.

Evident ca semnele principale ale oricarui raport juridic sunt caracteristice si raporturilor juridice administrative (relaţia socială, patrimonială sau nepatrimonială, reglementată de norma de drept civil). Insa difera de alte raporturi juridice prin caracterul lor, continutul juridic, subiectii participanti.

Advertisements