Notite de curs

dreptul administrativ

8. Noţiunea şi sistemul subiectelor dreptului administrativ:

a) Definiţi şi enumeraţi subiectele dreptului administrativ.

Subiectul- persoana fizica sau organizatia care conform legislatia R M pot fi parte la raporturile  sociale reglementate de normele de drept administrative.

b) Clasificaţi subiectele dreptului administrativ.

Subiecti:

1-individuali: cetatenii R M, straini sau apatrizi;

2-colectivi, care dupa scopul, statutul lor se impart in:

-organizatii statale(autoritatile adm publice, unitatile structural ale acestora cu competenta proprie, institutiile publice, intreprinderi de stat sau municipal si asociatiile acestora) si

-organizatii nestatale( organizatiile social-politice, asociatiile obstesti, religioase, sindicatele, patronatele, fundatiile, societatie comerciale, cooperativele, institutiile private si alte structure private.

c) Formulaţi din ce moment persoana devine subiect a dreptului administrativ.

Subiectii individuali, pot deveni subiecti din momentul in care persoana detine capacitatea de exercitiu administrativa, aptitudinea persoanei de a dobandi si exercita prin fapte proprii drepturi si bligatii cu caracter administrativ. Astfel capacitatea administrativa deplina  apare de la varsta de 18 ani (persoana poate participa la alegeri si la constituirea unor autoritati publice). Dar capacitatea limita apare odata cu raspunderea juridica, de ex. contraventionala- la 16 ani, persoana fizica participa independent la raporturi de natura administrativa de la 6 ani cand devine elev.

Organizatiile statale devin subiecti din momentul constituirii printr-un act legal cu exceptia intreprinderilor care sunt supuse inregistrarii de stat.

Organizatiile nestatale devind subiecti din momentul inregistratii de stat.

Advertisements