Notite de curs

dreptul administrativ

4. Principiile administraţiei publice (dreptului administrativ):

a) Principiile administraţiei publice (dreptului administrativ).

Principiile administratiei publice sunt o categorie a principiilor dreptului, reprezentand idei initiale ce se caracterizeaza prin universalitate, imperiativitate superioara si importanta generala deosebita, servind pentru organizarea, functionarea si evolutia sistemului administratiei publice si a puterii executive.

Principiile fundamentale ale administratiei publice sunt:

-p. legalitatii in administratia publica,

-p. democratismului si pluralismului politic in administratia publica,

-egalitatea in drepturi a tuturor cetatenilor in domeniul administratiei publice,

-p. descentralizarii serviciilor publice,

-p. autonomiei locale,

Principii ale ramurii dreptului administrative:

-p. diferentieirii si fixarii functiilor si atributiilor in cadrul administratiei publice,

-p. imbinarii conducerii colegiale cu conducerea unipersonala,

-p. subsidiaritatii,

-p. imbinarii conducerii ramurale, interamurale si locale,

-p. raspunderii in limitele competentei.

 

b) Clasificarea principiilor administraţiei publice (dreptului administrativ) în raport cu legislaţia şi doctrina.

p. fundamentale ale administratiei publice

-p. organizatorice si functionale ale administratiei publice

-p. de perspectiva ale administratiei publice.

 

c) Principiile de perspectivă ale administraţiei publice (dreptului administrativ).

Principii de perspectiva ale administratiei publice sunt:

-p. respectarii scopululi si obiectivelor trasate de lege.

–p. proportionalitatii.

–obiectivitatii,

-impartialitatii,

-bunei-credinte,

-securitatii juridice,

-de a lua masuri intr-un termen rezonabil,

-participarii,

-respectarii intimitatii,

-transparentei,

-emiterii deciziei in interesul particularului,

-dreptul de a prezenta demersuri autoritatilor administrative,

-dreptul de a fi reprezentat sau asistat,

-dreptul persoanei private de a fi audiata cu privire la deciziile individuale,

-p. obligativitatii autoritatii administrative de a informa interesatii despre procedura administrativa,

-principiul contributiei corecte si rezonabile a persoanei private la costurile pentru deciziile administrative,

-p. accesului la informatie,

-p.obligativitatii de a lua o decizie,

-dreptul persoanelor private de a se implica in anumite decizii nonregulamentare.

–dreptul la despagubire.

Advertisements