Ministerul Educaţiei Republicii Moldova

Facultatea de Drept

Lucru individual

Dreptul Internaţional Public

Tema: Curţi regionale de protecţie a dreptului omului

Executat: studenta anului 2

Grupa 1

Goncear Daniela

a.s. 2013- 2014

Aspecte teoretice

    Dreptul internaţional al drepturilor omului constituie un ansamblu de norme şi principii de natură convenţională şi/sau cutumiară care reglementează conduita statelor pentru asigurarea respectării şi protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale fără discriminare atât pe timp de pace, cât şi pe timp de război, precum şi care stabilesc răspunderea pentru încălcarea acestora. Este evident că conţinutul acestor norme şi principii îl formează obligaţia statelor, fundamentată în Carta ONU,471 de a respecta drepturile omului şi libertăţile fundamentale ale tuturor persoanelor fără distincţie de rasă, sex, limbă şi religie. În plus, o serie de particularităţi caracterizează şi îi conferă individualitate acestei ramuri:

  1. Preponderenţa normelor imperative.
  2. Formularea unor standarde în domeniul drepturilor omului.
  3. Superioritatea normelor dreptului internaţional al drepturilor omului faţă de prevederile dreptului naţional.
  4. Efectul direct al normelor dreptului internaţional al dreptului omului în dreptul intern.
  5. Interzicerea sau condiţionarea rezervelor.
  6. Prezenţa clauzelor facultative la instrumentele internaţionale în domeniul drepturilor omului.
  7. Aplicarea pe termen nelimitat a convenţiilor internaţionale în domeniul drepturilor omului.
  8. Prezenţa mecanismelor instituţionalizate de monitorizare a respectării normelor dreptului international în domeniul dreptului omului.
  9. Subsidiaritatea mecanismelor internaţionale de control asupra aplicării din partea statelor a instrumentelor internaţionale.

O perioadă îndelungată de timp, regionalizarea drepturilor omului nu a fost o idee agreată de Naţiunile Unite. Ea a fost privită cu suspiciune, considerată on tendinţă de fragmentare a mişcării pentru drepturile omului care pune sub semnul întrebării universalitatea acestor drepturi. Odată cu elaborarea şi adoptarea, în 1966, a celor două pacte Organizarea Naţiunilor Unite a devenit mai receptivă la ideea de regionalism în domeniul dreptului omului.

………………

L.I. An. 2 Gr. 1 Curti regionale

Advertisements