Ministerul Educaţiei Republicii Moldova

Facultatea de Drept

Lucru individual

la disciplina Economics

Tema: Avantajele şi dezavantajele concurenţei perfecte

Executat: studenta anului 1

Grupa 1

Goncear Daniela

Verificat: Margareta Bradu

cuprins

Referat la economie

Advertisements