Planificare unităţilor de învăţare la disciplina Educaţia muzicală

Nr. total de ore: 34

Din care: sem. I:

Sem. II:

Nr. de ore/ săptămână: 1

Manul suport:  Educaţia muzicală (Marina Morari, Alexandru Borş)

Competenţe specifice:

1.      Cunoaşterea şi înţelegerea diversităţii fenomenului muzical–artistic din perspectiva semnificaţiilor emoţionale şi estetice.

2.      Identificarea mijloacelor de expresivitate muzicală conform rolului fiecăruia din ele în redarea imaginii artistice şi a mesajului ideatic al operei muzicale.

3.      Demonstrarea dexterităţilor muzicale şi integrarea în activităţi artistice şcolare, culturale, sociale.

4.      Utilizarea terminologiei muzicale specifice pentru  reflecţie şi autoexprimare.

5.      Receptarea şi promovarea valorilor muzicale naţionale şi universale.

 

educatia muzicala

Advertisements