Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova

Colegiul Pedagogic „Alexandru cel Bun”

Proiect de cercetare

Copilul de vîrstă școlara mica

A elaborat: Goncear Daniela, Marcu Cristina,

 Covalenco Natalia, Popa Elena

  studentele anului IV, grupa 42,

 specialitatea: pedagogia

invatamintului primar

Calarasi, 2012

Cuprins

Argument…………………………………………………………………………………………………3

Capitolul I. Psihologia dezvoltării copilului de vîrstă școlară mică………………….4

1.1.         Particularitățile anatomo fiziologice și legitățile

dezvoltării școlarului mic………………………………………………………………….4

1.2.         Particularitățile psihologice ale școlarului mic…………………………………….5

1.3.         Dezvoltarea personalității școlarului mic…………………………………………….8

1.4.         Relațiile interpersonale la vîrsta școlară mică…………………………………….14

Capitolul II. Organizarea lucrului educativ la vîrsta școlară mică………………….16

2.1.    Sălile de clasă și mobilierul lor………………………………………………………..16

2.2.    Oboseala……………………………………………………………………………………….18

2.3.    Numărul de lecții……………………………………………………………………………19

2.4.    Recreațiile……………………………………………………………………………………..20

2.5.    Oralul lecțiilor……………………………………………………………………………….20

2.6.    Pregătirea temelor…………………………………………………………………………..21

2.7.    Regimul zilei elevilor de vîrstă școlară mică……………………………………..22

2.8.    Igiena sistemului locomotor…………………………………………………………….22

2.9.    Importanța muncii și educației fizice dozate în sporirea forțelor de

rezerve ale inimii……………………………………………………………………………25

2.10.   Cerințele igineice față de iluminare………………………………………………….26

2.11.   Igiena aparatului vocal la orele de cînt……………………………………………..26

2.12.   Fiziologia și igiena alimentării copiilor…………………………………………….27

Capitolul III. Materiale de cercetare a nivelului de dezvoltare fizică, pshologică și intelectuală a copilului de vîrstă școlară mică………………………………………….31

Bibliografie…………………………………………………………………………………………… 36

Argument

     Lucrarea respectivă este un studiu de cercetare a problematicii psiholigiei copilului la vîrsta școalară mică.

Lucrarea conține date științifice despre dezvoltarea copilului la acestă vîrstă sub toate aspectele: fiziologic, psihic, moral- spiritual, ca personalitate, cît și informații despre relațiile ce se stabilesc între semeni și relații ce se stabilesc cu părinții în această perioadă. Am inclus și opinii proprii referitor la unele comportamente sau schimbări ce se produc în viața copiilor, am încercat să argumentăm în baza detelor științifice de care dispunem anumite comportamente, eșecuri ale copiilor. O parte importantă în viața copilului la vîrsta dată este școala, de aceea am inclus  în lucrare un capitol aparte pentru cerințele și normele indispensabile de dezvoltare și activare eficientă a copilului în școală. O alta latură a acestui studiu este prezentarea anumitor modalități de studiere a copilului în perioada respectivă, care pot fi utilizate atît de părinți cît și de învățător.

Acest studiu este accesibil oraganizat și formulat deaceea poate fi util atît pentru învățători cît și pentru părinți. Vîrsta respectivă este importantă în viața copilului pentru că este o perioadă de trecere de la grădiniță la școală, adică copilul își asumă noi roluri sociale. Etapa respectivă produce schimbări mari în universul exterior și interior al copilului, iar educatorii și părinții trebuie să îi confere acestui univers o organizare și o formă.

Dorim ca munca depusă să fie utilă la lărgirea orizontului cititorului cu cunoștințe referitoare la vîrsta respectivă. Sperăm că fiecare să gasească ceva nou din studiul realizat.

Autorii.

Pentru a vizualiza referatul in intregime accesati linkul:

foaie de titlu

cuprins

Argument

referatul

Advertisements