Proiect didactic simultan

Документ Microsoft Office Word

Clasa:  I-a;Disciplina: matematica;

Tipul lectiei: predarea- invatarea temei noi;

Tema lectiei: Numărul şi cifra 4;

Subcompetenta: Identificarea, citirea şi scrierea numerelor naturale 0-10;

Obiective operationale:

O1 – sa identifice multimea cu 4 elemente pe baza multimii cu trei elemente;

O2 – sa reprezinte prin obiecte sau desene multimea cu 4 elemente;

O3 – sa distinga numarul 4 de cifra 4;

O4 – sa scrie si sa citeasca cifra 4;

O5 – sa coopereze în realizarea sarcinilor;

Metode si procedee:

Conversatia, analiza, jocul didactic, explicatia, observatia, exercitiul.

Materiale didactice: cartonase cu cifre; plansa cu numarul si cifra 4; fise cu siruri de elemente; fise cu multimi de elemente si numre.

Clasa: a III-a;Disciplina: matematica;

Tipul lectiei: consolidarea cunostintelor si formarea capacitatilor;

Tema lectiei: Înmulţirea numerelor naturale;

Subcompetenta: Aplicarea inmultirii, impartirii si a proprietatilor acestora pentru aflarea unor numere necunoscute in exercitii;

Obiective operationale:

O1. – sa utilizeze terminologia aferenta(factor, produs, deimpartitor, impartitor, cit);

O2. – sa efectueze exercitii de inmultire;

O3. – sa explice modul de calcul a exercitiilor;

O4. – sa rezolve probleme de inmultire cu justificari;

O5. – sa investigheze situatii- problema aplicind operatiile si metodele invatate;

Metode si procedee: Conversatia, jocul didactic, exercitiul, problematizarea, explicatia, analiza;

Materiale didactice:Tabel, fise cu exercitii, fise cu probleme, fise pentru jocul «Trenul», «Microfonul fermecat».

 

Advertisements