Proiect didactic

Autorul proiectului: Goncear Daniela;

Grupa: 32;

Disciplina: matematica;

Clasa: a 4-a;

Subcompetente:  5.3.Exprimarea, compararea, estimarea rezultatelor unor măsurători, folosind unităţi potrivite de măsură şi transformări ale lor.

Tema lectiei: Unitati de masura pentru lungime;

Tipul lectiei: de formare a capacitatilor, de dobindire a cunostintelor;

Obiective operationale:

O.1 : sa-si reaminteasca unitatile de masura a lungimii;

O.2 : sa efectuieze exercitii cu unitati de masura pentru lungime;

O.3 : sa rezolve corect probleme cu unitati de masura;

O.4 : sa estimeze anumite lungimi;

O.5 : sa participe cu interes in timpul activitatilor;

Tehnologii didactice:

a) Forme de activitate: activitate directa, activitate in perechi, activitate in grup;

 b)Metode de activitate: conversatia euristica, conversatia dirijata, exercitiul, problematizarea, explicatia, experimentul, demonstraria imaginilor, demonstrarea tabelului, jocul didactic;

c)Mijloace de activitate: cuvintele ce vor forma perechi de antonime, imagini cu tipuri de metru, numele si simbolul multiplilor si submultiplilor metrului, fisa cu sistemul metric al lungimii, fisele de evaluare.

Pentru a citi scenariul didactic accesati  link-ul de mai jos:

scenariul didactic

Citeva materiale didactice:

Sistemul de unitati pentru lungime

Submultipli si multipli

FIŞĂ DE EVALUARE

Advertisements