Disciplina : limba romana ;

Clasa : a 4-a ;

Tipul lectiei : de predare- invatare ;

Tema lectiei: compunerea gramaticala;

Obiectiv de referinta:

3.3.    Aplicarea regulilor  de ortografie şi de punctuaţie în contextele de realizare a comunicării scrise.

Obiective operationale:

O.1 – Sa isi reaminteasca regulile de scriere a unei compuneri;

O.2 – Sa explice scrierea corecta a unor ortograme;

O.3 – Sa aleaga varianta corecta privind scrierea unei ortograme;

O.4 – Sa redacteze o compunere gramaticala;

O.5 – Sa isi dezvolte capacitatea de evaluare;

Tehnologii didactice:

a) Forme de activitate: activitate directa, activitate independenta;

b)Metode de activitate: conversatia, demonstratia, exercitiul, problematizarea;

c)Mijloace didactice: Anexa 1- poezia folosita la captarea atentiei; Anexa 2- propozitii ce urmeaza a fi completate cu ortogramele necesare; Anexa 3- regulile de scriere a unei compuneri.

Pentru a vedea scenariul didactic aceesati urmatorul link:

corp.compunerea gramaticala

Advertisements